Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Một lớp học có 40 học sinh gồm 21 nam và 19 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 5 học sinh lập thành một tổ để giao lưu cùng lớp bạn. Hỏi

Toán Lớp 11: Một lớp học có 40 học sinh gồm 21 nam và 19 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 5 học
sinh lập thành một tổ để giao lưu cùng lớp bạn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh, trong đó số nữ nhiều hơn số nam.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $296514.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  TH1: $5$ nữ, $0$ nam
  Chọn $5$ trong $19$ nữ, số cách: $C_{19}^5$
  TH2: $4$ nữ, $1$ nam
  Chọn $4$ trong $19$ nữ, $1$ trong $21$ nam số cách: $C_{19}^4.C_{21}^1$
  TH3: $3$ nữ, $2$ nam
  Chọn $3$ trong $19$ nữ, $2$ trong $21$ nam số cách: $C_{19}^3.C_{21}^2$
  Số cách chọn $5$ học sinh sao cho nữ nhiều hơn nam:
  $C_{19}^5+C_{19}^4.C_{21}^1+C_{19}^3.C_{21}^2=296514.$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân