Toán Lớp 7: Cho 2 góc kề nhau xOz và zOy, biết tỉ số đo 2 góc là 13/5 và hiệu giữa chúng là 40 độ. a, Tìm số đo 2 góc. b, Nhận xét gì về 2 tia Ox,

By Việt Hòa

Toán Lớp 7: Cho 2 góc kề nhau xOz và zOy, biết tỉ số đo 2 góc là 13/5 và hiệu giữa chúng là 40 độ.
a, Tìm số đo 2 góc.
b, Nhận xét gì về 2 tia Ox, Oy

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho 2 góc kề nhau xOz và zOy, biết tỉ số đo 2 góc là 13/5 và hiệu giữa chúng là 40 độ. a, Tìm số đo 2 góc. b, Nhận xét gì về 2 tia Ox,”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi góc xOz là x, góc zOy là y
  + Vì tỉ số số số đo của 2 góc là 13/5 nên: x/13 = y/5
  + Vì hiệu giữa số đo hai góc là 40 độ nên: x – y = 40 độ
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
      x/13 = y/5 = x – y / 13 – 5 = 40/8 = 5
  x/13 = 5 => x = 5 . 13 = 65
  y/5 = 5 => y = 5 . 5 = 25
  Vậy góc xOz = 65 độ và góc zOy = 25 độ.
  _lihn
   

  Trả lời

Viết một bình luận