Toán Lớp 7: Câu 1: Tam giác ABC cân có góc ở đáy bẳng 30độ . Góc đối diện với cạnh đáy của tam giác ABC có số đo độ là … Giải Thích Câu 2: Hoành

By Nhi

Toán Lớp 7: Câu 1:
Tam giác ABC cân có góc ở đáy bẳng 30độ
. Góc đối diện với cạnh đáy của tam giác
ABC có số đo độ là …
Giải Thích
Câu 2:
Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 2x − 5/3 với trục hoành là …
Giải thích
Câu 3:
Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình là 12 km/giờ hết 20 phút. Nếu minh đạp từ trường về nhà với vận tốc trung bình là 10 km/giờ thì hết ….. phút.
Giải thích
Câu 4:
Xe thứ nhất và xe thứ hai cùng đi từ A đến B. hai xe đi với vận tốc không đổi. biết vận tốc của xe thứ nhất và vận tốc của xe thứ hai tỉ lệ với 5; 6. Xe thứ hai đến B trước xe thứ nhất là 20 phút. Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B là … giờ
Giải thích
Câu 5:
Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y = – 1,5x và y = 2x + 3 là …
Giải thích

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Câu 1: Tam giác ABC cân có góc ở đáy bẳng 30độ . Góc đối diện với cạnh đáy của tam giác ABC có số đo độ là … Giải Thích Câu 2: Hoành”

Viết một bình luận