Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu 1: Bạn Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 18km/ h thì hết nửa giờ. Nếu bạn Minh đi với vận tốc 8km/ h thì hết

Toán Lớp 7: Câu 1: Bạn Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 18km/ h thì hết nửa giờ. Nếu bạn Minh đi với vận tốc 8km/ h thì hết bao nhiêu thời gian?
Câu 2: Lớp 6B có số học sinh giỏi khá và trung bình tỉ lệ nghịch với 3; 4; 5. Hỏi lớp 6B có bao nhiêu học sinh giỏi, khá, trung bình biết tổng số học sinh của lớp là 47 em và không có học sinh yếu kém.
Câu 3: Tìm xx biết: $5^{x}$ + $5^{x – 2}$

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Ta có: nửa giờ=0,5 h
  Quãng đường bạn Minh đi từ nhà đến trường là:
  v=s/t=>s=v.t=12.0,5=6 (km)
  Thời gian bạn Minh đi với vận tốc 10km/h là:
  v=s/t=>t=s/v=6/10=0,6 (h) = 36 (phút)
  Vậy nếu bạn Minh đi với vận tốc 10km/h thì mất 36 phút.
  bài2 :Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6B lần lượt là a;b;c(a;b;c∈N*) (em)
  Theo bài ta có:
  a.3=b.4=c.5↔3a60=4b60=5c60↔a20=b15=c12 ; a+b+c=47
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  a20=b15=c12=a+b+c20+15+12=4747=1
  ↔a20=1→a=1.20=20
  ↔b15=1→b=1.15=15
  ↔c12=1→c=1.12=12
  Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6B lần lượt là 20;15;12 em
   bài 3:
  x(x-5)(x+5)-(x+2)(x2-2x+4 )=17
  ⇔x(x2 +5x-5x-25)-(x3 -2x2 +4x+2x2 -4x+8)=17
  x3-25x –x3-8-17=0
  x3-25x –x3-25=0
  ⇔-25x-25=0
  ⇔-25x=25
  ⇒x=-1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )