Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có 5 hộp bánh như nhau cân nặng 1,25kg. Hỏi 48 hộp bánh như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

Toán Lớp 5: Có 5 hộp bánh như nhau cân nặng 1,25kg. Hỏi 48 hộp bánh như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

Comments ( 2 )

 1. $\text{Mỗi hộp bánh nặng là:}$
  $\text{1,25 : 5 = 0,25 ( kg )}$
  $\text{48 hộp bánh nặng là:}$
  $\text{0,25 × 48 = 12 ( kg )}$
  $\text{Đáp số: 12 kg bánh}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$
   

 2. Một hộp bánh cân nặng số ki-lô-gam là :
   1,25:5=0,25 (kg)
  48 hộp bánh như thế cân nặng số ki-lô-gam là :
  0,25×48=12 (kg)
  Giải đáp : 12kg
  @thew
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh