Toán Lớp 7: CẦN HÌNH THÔI Ạ cho tam giác ABC vuông tịa A có AB

Toán Lớp 7: CẦN HÌNH THÔI Ạ
cho tam giác ABC vuông tịa A có AB

0 bình luận về “Toán Lớp 7: CẦN HÌNH THÔI Ạ cho tam giác ABC vuông tịa A có AB<AC. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA=BE. gọi D là trung điểm của AE a) Qua E kẻ đư”

Viết một bình luận