Toán Lớp 7: Biết x + y = -3. Tính giá trị của biểu thức : A = x^2 + 2xy + y^2

Toán Lớp 7: Biết x + y = -3. Tính giá trị của biểu thức : A = x^2 + 2xy + y^2

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Biết x + y = -3. Tính giá trị của biểu thức : A = x^2 + 2xy + y^2”

 1.   Ta có: x+y=-3
       ⇒(x+y)²=(-3)²=9
   Thay vào biểu thức A ta có:
        x² +2xy+y²=(x+y)²=9
     Vậy giá trị của biểu thức của A là 9

       Chúc bạn học tốt!!
               

   

Viết một bình luận