Toán Lớp 6: sap sep so Nguyen sau Theo thu tu tang dan:2000,-9,4,0,10, – 97

Toán Lớp 6: sap sep so Nguyen sau Theo thu tu tang dan:2000,-9,4,0,10, – 97

0 bình luận về “Toán Lớp 6: sap sep so Nguyen sau Theo thu tu tang dan:2000,-9,4,0,10, – 97”

 1. Thứ tự các số nguyên: Số nguyên âm < 0 < số nguyên dương
  → -9; -97 < 0 < 4; 10; 2000
  Trong số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.
  → |-9| = 9
  → |-97| = 97
  ⇒ Vì 9 < 97 nên -9 > -97
  Ta sắp xếp được như sau:
  -97 < -9<0<4<10<2000
   

Viết một bình luận