Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một vườn cây hình bình hành có chiều cao là 16,4 m, độ dào đáy gấp rưỡi chiều cao. a, tính diện tính vườn cây b, Người ta chia mảnh vườ

Toán Lớp 5: Một vườn cây hình bình hành có chiều cao là 16,4 m, độ dào đáy gấp rưỡi chiều cao.
a, tính diện tính vườn cây
b, Người ta chia mảnh vườn thành hai khu : khu trồng cây ăn quả có diện tích lớn hơn khu trồng rau xanh là 13,44 m ² . Tính diện tích mỗi khu

Comments ( 2 )

 1. a, Độ dài đáy của cườn cây là:
  16,4+(16,4:2)=24,6(m)
  Diện tích vườn cây là:
  24,6×16,4=403,44(m²)
  b, Diện tích khu trồng rau xanh là:
  (403,44-13,44):2=195(m²)
  Diện tích khu trồng cây ăn quả là:
  195+13,44=208,44(m²)
                    Đáp số: a,403,44m²
                                  b,Rau xanh: 195m²
                                  Cây ăn quả: 208,44m²
  *Đây là dạng bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
  color{pink}\text{Chúc tus học tốt}

 2. Độ dài đáy là:
     16,4×1,5=24,6(m)
  Diện tích khu vườn là:
     16,4×24,6=403,44(m²)
  Diện tích khu trồng rau là:
     403,44-13,44=195(m²)
  Diện tích khu trông cây ăn quả là:
     195+13,44=208,44(m²)
         Đáp số:…
  Chúc bạn học tốt
  Cho mik xin trlhn nha
  #Tr11112009
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân