Toán Lớp 4: Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì

Toán Lớp 4: Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì”

 1. Giải đáp:
  Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì ?
   Số tá được đóng gói là :
  3500 ÷ 12 = 291 ( tá )
  ⇒Dư 8 cái bút chì
  Đáp số : 291 tá ; dư 8 cái bút chì
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chúc   Bạn   Học   Tốt

  Trả lời

Viết một bình luận