Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì

Toán Lớp 4: Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì ?
   Số tá được đóng gói là :
  3500 ÷ 12 = 291 ( tá )
  ⇒Dư 8 cái bút chì
  Đáp số : 291 tá ; dư 8 cái bút chì
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chúc   Bạn   Học   Tốt

 2. Đóng gói được tá bút chì và còn thừa là:
  3500:12= 291 dư 8
  Vậy đóng gói được 291 tá bút chì và còn dư 8 bút chì
  #namOvO
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh