Toán Lớp 6: 1) x – ( 18 – x ) = x – 9 2) Cho T = 5 + $5^{2}$ + $5^{3}$ + … + $5^{2020}$

Toán Lớp 6: 1) x – ( 18 – x ) = x – 9
2) Cho T = 5 + $5^{2}$ + $5^{3}$ + … + $5^{2020}$

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1) x – ( 18 – x ) = x – 9 2) Cho T = 5 + $5^{2}$ + $5^{3}$ + … + $5^{2020}$”

 1. 1)x-(18-x)=x-9
  =>x-(18-x)-x=x-9-x
  =>-(18-x)=-9
  =>18-x=9
  =>x=18-9
  =>x=9
  Vậy x=9
  2)T=5+5²+5³+…+5^2020
  =>5T=5( 5+5²+5³+…+5^2020)
  =>5T=5²+5³+5⁴+…+5^2021
  =>5T-T=(5²+5³+5⁴+…+5^2021)-(5+5²+5³+…+5^2020)
  =>4T=5^2021 -5
  =>T=(5^2021 -5)/4
  Vậy T=(5^2021 -5)/4

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 : 
  x – ( 18 – x ) = x – 9
  => (18 – x ) = 9
  => x = 18 – 9
  => x = 9
  Bài 2 : 
  T = 5 + 5^2 + 5^3 + …….. + 5^2020
  5T = 5^2 + 5^3 + 5^4 + ……. + 5^2021
  5T – T = (5^2 + 5^3 + 5^4 + ……. + 5^2021) – (5 + 5^2 + 5^3 + …….. + 5^2020)
  4T = 5^2021 – 5
  => T = (5^2021 – 5)/4

  Trả lời

Viết một bình luận