Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 5. Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI. a) Chứng minh: ΔDEI = ΔDFI b) Chứng minh DI ⊥ EF c) Kẻ đường trung tuyến EN

Toán Lớp 7: Bài 5. Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI.
a) Chứng minh: ΔDEI = ΔDFI
b) Chứng minh DI ⊥ EF
c) Kẻ đường trung tuyến EN. Chứng minh rằng: IN song song với ED.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) Xét t/giác DEI và t/giác DFI có
            DE=DF(t/giác DEF cân tại D)
            DEI=DFI(t/giác DEF cân tại D)
            IE=IF(I là trung điểm của EF do DI là đường trung tuyến)
  Do đó t/giác DEI=t/giác DFI(cgc)
  b)Ta có t/giác DEI=t/giácDFI (cmt)
              DIE=DIF(2 góc t/ứ)
  Mà DIE+DIF=180 độ
   2DIE=180 độ
   DIE=90 độ
  DIEF
  c)Ta có IN là đường trung tuyến
          N là trung điểm của DF                               (1)
  Lại có I là trung điểm  của EF                                 (2)
  Từ (1) VÀ (2) suy ra IN song song với DE
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp: Trong hình ảnh !

  toan-lop-7-bai-5-cho-tam-giac-def-can-tai-d-voi-duong-trung-tuyen-di-a-chung-minh-dei-dfi-b-chun

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú