Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn).Từ A kẻ AH BC (He BC). a) Chứng minh ∆AHB = ∆AHC và H là trung điểm của BC. b

Toán Lớp 7: Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn).Từ A kẻ AH BC (He BC).
a) Chứng minh ∆AHB = ∆AHC và H là trung điểm của BC.
b) Gọi M là trung điểm của AC. Qua C kẻ đường thẳng song song với AB cắt BM tại E. Chứng minh AB = CE và ∆ACE cân tại C.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\\$
  a,
  Do ΔABC cân tại A
  -> AB=AC
  Do AH⊥BC
  -> hat{AHB}=hat{AHC}=90^o
  Xét ΔAHB và ΔAHC có :
  hat{AHB}=hat{AHC}=90^o
  AH chung
  AB=AC (chứng minh trên)
  -> ΔAHB=ΔAHC (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
  Do ΔAHB=ΔAHC (chứng minh trên)
  -> BH=CH (2 cạnh tương ứng)
  -> H là trung điểm của BC
  $\\$
  b,
  Do $CE//AB$
  -> hat{BAM} = hat{ECM} (2 góc so le trong)
  Do M là trung điểm của AC
  -> AM=CM
  Xét ΔBAM và ΔECM có :
  AM=CM (chứng minh trên)
  hat{BAM}=hat{ECM} (chứng minh trên)
  hat{AMB}=hat{CME} (2 góc đối đỉnh)
  -> ΔBAM=ΔECM (góc – cạnh – góc)
  -> AB=CE (2 cạnh tương ứng)
  Có : \(\left\{ \begin{array}{l}AB=CE\\AB=AC\end{array} \right.\) (chứng minh trên)
  -> AC=CE (=AB)
  -> ΔACE cân tại C

  toan-lop-7-bai-4-3-5-diem-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-goc-a-nhon-tu-a-ke-ah-bc-he-bc-a-chung-minh

 2. a)
  Xét tam giác AHB và ∆AHC ta có:
  AB=AC(do tam giác ABC cân)
  góc ABC=ACB(do tam giác ABC cân)
  góc AHB=AHC=90 độ(do AH vuông với BC)
  => tam giác AHB = ∆AHC
   =>HB=HC(cạnh t/ứ)
  =>H là trung điểm của BC(đpcm)
  b)
  Xét tam giác ABM và ECM ta có:
  AM=CM(do M là trung điểm của AC)
  góc AMB=EMC(đối đỉnh)
  góc BAM = ECM(do là 2 góc so le trong AB//CE)
  => tam giác ABM = ECM(g-c-g)
  =>AB=CE(cạnh t/ứ)
  mà AB=AC
  =>AC=CE 
  => tam giác ACE cân tại C

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan