Toán Lớp 6: so sánh theo số lũy thừa giải thích rõ ràng a2021^2 và 2020*2022 b 5^360 và 11^240

Toán Lớp 6: so sánh theo số lũy thừa giải thích rõ ràng
a2021^2 và 2020*2022
b 5^360 và 11^240

0 bình luận về “Toán Lớp 6: so sánh theo số lũy thừa giải thích rõ ràng a2021^2 và 2020*2022 b 5^360 và 11^240”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,
  2021^2
  =2021.2021
  =2021.(2020+1)
  =2021.2020+2021
  2020.2022
  =2020.(2021+1)
  =2020.2021+2020
  Vì 2021>2020
  ⇒2021^2>2020.2022
  b,
  5^{360}
  =(5^3)^{120}
  =125^120
  11^240
  =(11^2)^{120}
  =121^{120}
  Vì 125>121
  ⇒125^{120}>121^{120}
  ⇒5^{360}>11^{240}

 2. Giải đáp:
   ↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 2021^2 và 2020.2022
  2021^2= 2021.2021=(2020+1).2021=2020.2021+2021
  2020.2022=2020.(2021+1)=2020.2021+2020
  MÀ 2020<2021
  Vậy 2021^2 > 2020 . 2022
  b) 5^360 và 11^240
  5^360 = 5^(120.3)=(5^3)^120=125^120
  11^240=11^(120.2)=(11^2)^120=121^120
  Mà 125>121
  Vậy 5^360>11^240

Viết một bình luận