Toán Lớp 7: Bài 2. Cho ABC vuông tại A, trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho CK = CA, từ K kẻ KE vuông góc với đường thẳng AC. Chứng minh r

Toán Lớp 7: Bài 2. Cho ABC vuông tại A, trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho CK = CA, từ K kẻ KE vuông góc với đường thẳng AC. Chứng minh rằng:
a) AB // KE b)  ABC =  KEC ; BC = CE

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:2
  Ta có:
  BA vuông góc với KC
  EK vuông góc với KC
  =>BA song song EK(vì cùng vuông góc với KC)
  b,. xét tam giác abc và tam giác kec có;
  ab = ek gt
  góc a = góc k = 90 độ
  ac = ck gt
  suy ra tam giác abc = tam giác kec
  sy ra góc abc = góc kec
  suy ra bc = ce
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận