Toán Lớp 8: làm giúp mình với Bài 1 : Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 6cm; AB = 8cm; hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Qua D kẻ đường thẳng

Toán Lớp 8: làm giúp mình với
Bài 1 : Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 6cm; AB = 8cm; hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Qua D kẻ đường thẳng d vuông góc với BD, d cắt tia BC tại E.
a)Chứng minh rằng: tam giác BDE đồng dạng với tam giác DCE
b)Kẻ CH vuông góc DE tại H. Chứng minh rằng: DC^2 =CH.DB
(bài 1 có hình nhé)
làm hộ tớ nhé

TRẢ LỜI

 1. a)
  Xét ΔBDE và ΔDCE có:
           hat{E}:chung
       hat{BDE}=hat{DCE}=90^o
  ⇒ΔBDE$\sim$ΔDCE(g.g)(đpcm)
  b)
  Ta có:CH⊥DE(gt)
           BD⊥DE(gt)
  ⇒CH//BD( từ ⊥ đến //)
  ⇒hat{C_1}=hat{D_1}(2 góc so le trong )
  Xét ΔDHC và ΔBCD có:
          hat{DHC}=hat{BCD}=90^o
          hat{C_1}=hat{D_1}(cmt)
  ⇒ΔDHC$\sim$ΔBCD(g.g)
  ⇒(DC)/(BD)=(CH)/(DC)
  ⇒DC²=CH.BD(đpcm)

  toan-lop-8-lam-giup-minh-voi-bai-1-cho-hinh-chu-nhat-abcd-co-ad-6cm-ab-8cm-hai-duong-cheo-ac-va

  Trả lời

Viết một bình luận