Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 14: Cho ABC có , AB = CB. Tia phân giác góc B cắt AC tại K. a) Chứng minh AKB =  CKB b) Chứng minh BK  AC c) Từ C vẽ đường

Toán Lớp 7: Bài 14: Cho ABC có , AB = CB. Tia phân giác góc B cắt AC tại K.
a) Chứng minh AKB =  CKB b) Chứng minh BK  AC
c) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với AC cắt đường thẳng AB tại D. Chứng minh CD// BK.

Comments ( 1 )

  1. Mik ko làm dc câu c mong bạn thông cảm
    Mong bạn cho mik 5sao và ctrldn nhé ????
    Chúc bạn học tốt
    toan-lop-7-bai-14-cho-abc-co-ab-cb-tia-phan-giac-goc-b-cat-ac-tai-k-a-chung-minh-akb-ckb-b-chung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi