Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: cho các số 1 2 3 4 5 8 từ các số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Toán Lớp 11: cho các số 1 2 3 4 5 8 từ các số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: có thể lập đc 120 số tự nhiên khác nhau 
   

 2. Giải đáp:
  120 số
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $\overline{abc}$ là số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau lập từ các số đã cho
  Chọn $a$ có 6 cách
  Chọn $b$ có 5 cách
  Chọn $c$ có 4 cách
  Theo quy tắc nhân, ta có: $6.5.4 = 120$ cách lập số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ các số đã cho
  Vậy có 120 số thỏa mãn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh