Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Ba lớp 7A, 7B, 7C Tham gia phong trào kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn do nhà trường phát động, số giấy thu gom được của ba lớp 7A, 7B,

Toán Lớp 7: Ba lớp 7A, 7B, 7C Tham gia phong trào kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn do nhà trường phát động, số giấy thu gom được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ vs 3,5,6 biết số giấy vụn thu gom được của lóp 7B hơn số giấy thu gom được của lớp 7A là 18kg Tính số kg Giấy thu gom được của mỗi lớp ?

Comments ( 2 )

 1. Theo đề bài ta có : x/3=y/5=z/6 và x-y=18
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có : x/3=y/5=z/6=y-x/5-3=18/2=9
  ==> x=9.3=27
  y=9.5=45
  z=9.6=54
  Vậy số kg giấy vụn của 3 lớp 7A , 7B , 7C thu gom được lần lượt là : 27kg;45kg;54kg
  Chúc bn hc tốt
   

 2. Answer
  $\text{Gọi số giấy vụn của ba lớp 7A , 7B , 7C lần lượt là}$ x , y , z ; (x , y , z \in NN**)
  $\text{Theo đề bài ta có:}$
  x/3 = y/5 = z/6 $\text{và}$ y – x = 18
  $\text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:}$
  x/3 = y/5 = z/6 = {y – x}/{5 – 3} = 18/2 = 9
  => x/3 = y/5 = z/6 = 9
  => {(x = 3 . 9 = 27),(y = 5 . 9 = 45),(z = 6 . 9 = 54):}
  $\text{Vậy số giấy vụn của ba lớp 7A , 7B , 7C lần lượt là 27 , 45 , 54 kg}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )