Toán Lớp 7: 3.(a+b)=2.(b+c)=7.(c+a) chứng minh rằng:c-a/7=b-c/8 (cái gách chéo là mình viết phân số)

Toán Lớp 7: 3.(a+b)=2.(b+c)=7.(c+a)
chứng minh rằng:c-a/7=b-c/8
(cái gách chéo là mình viết phân số)

TRẢ LỜI

 1. 3(a+b)=2(b+c)=7(c+a)
  =>(3(a+b))/(42)=(2(b+c))/(42)=(7(c+a))/(42)
  =>(a+b)/(14)=(b+c)/(21)=(c+a)/(6)
  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  =>(a+b)/(14)=(b+c)/(21)=(c+a)/(6)=(b+c-a-b)/(21-14)=(c-a)/(7)
  =>(a+b)/(14)=(b+c)/(21)=(c+a)/(6)=(a+b-c-a)/(14-6)=(b-c)/(8)
  <=>(c-a)/(7)=(b-c)/(8)
   

  Trả lời
 2. ta có 3(a+b)=2(b+c)=7(c+a)
  => 3(a+b)/42=2(b+c)/42=7(c+a)/42
  => a+b/14=b+c/21=c+a/6
  Đặt a+b/14=b+c/21=c+a/6=k
  => a+b=14k 
  b+c=21k
  c+a=6k
  =>(b+c)-(a+c)=c-a=21k-14k=7k   (1)
  (a+b)-(c+a)=b-c=14k-6k=8k        (2)
  Thay (1) và (2) vào c-a/7=b-c/8
  ta có 7k/7=8k/8
  => 7k/7=8k/8=k
  =>c-a/7=b-c/8
  Hok tốt 

  Trả lời

Viết một bình luận