Toán Lớp 5: Một số chia cho 15 có số dư là 9. Hỏi cần bớt ít nhất bao nhiêu đơn vị ở số bị chia để phép chia đó là phép chia hết và thương giảm 1 đ

Toán Lớp 5: Một số chia cho 15 có số dư là 9. Hỏi cần bớt ít nhất bao nhiêu đơn vị ở số bị chia để phép chia đó là phép chia hết và thương giảm 1 đơn vị?

TRẢ LỜI

 1. Cần giảm 24 đơn vị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để phép chia đó là phép chia hết cần giảm 9 đơn vị
  Để thương giảm 1 đơn vị cần giảm 15 đơn vị hay nói là giảm 1 lần
  Vậy số đơn vị cần giảm là:
  9+15=24
  xin câu hay nhất
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: Cần giảm 24 đơn vị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để phép chia đó là phép chia hết cần giảm 9 đơn vị
  Để thương giảm 1 đơn vị cần giảm 15 đơn vị
  Vậy số đơn vị cần giảm là:
  9+15=24(đơn vị )

  Trả lời

Viết một bình luận