Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: |x- 2/3|+ 1/2 =0 Giúp mình làm bài này ra 2 giá trị x nha mk cảm ơn

Toán Lớp 7: |x- 2/3|+ 1/2 =0
Giúp mình làm bài này ra 2 giá trị x nha mk cảm ơn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  |x-2/3|+1/2=0
  => |x-2/3|=-1/2
  Vì |x-2/3| ≥ 0 với mọi x
  => |x-2/3| > -1/2
  => PT vô nghiệm

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-2-3-1-2-0-giup-minh-lam-bai-nay-ra-2-gia-tri-nha-mk-cam-on

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )