Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: khi chuyển dấu phẩy của số thập phân C sang trái hai hàng thì số đó giảm đi 199,386. tìm số C

Toán Lớp 5: khi chuyển dấu phẩy của số thập phân C sang trái hai hàng thì số đó giảm đi 199,386. tìm số C

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  khi chuyển dấu phẩy của số thập phân C sang trái hai hàng thì số đó giảm đi 100 lần
  => Hiệu của số đó với số mới là:
             100 – 1 =99 (lần so với số mới)
  => Số ban đầu là:
             199,386 : 99 *100 = 201,4
          Vậy số thập phân C là 201,4
  chúc bạn học tốt 😉

 2. Khi chuyển số thập phân C sang trái $2$ hàng nghĩa là ta đã giảm số C đi $100$ lần
  Ta có : C-C:100=199,386
  =>C.1-C. 1/100 =199,386
  =>C(1-1/100)=199,386
  =>C. 99/100=199,386
  =>C=199,386 : 99/100
  =>C=201,4
  Vậy số C=201,4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )