Toán Lớp 7: 1/ Tìm x thuộc z biết (x-3) x (2x+10)=0

By Nhã Hồng

Toán Lớp 7: 1/ Tìm x thuộc z biết
(x-3) x (2x+10)=0

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 1/ Tìm x thuộc z biết (x-3) x (2x+10)=0”

 1. (x-3).(2x+10)=0
  ⇒ $\left[\begin{matrix} x-3=0\\ 2x+10=0\end{matrix}\right.$
   $⇒\left[\begin{matrix} x=3\\ x= \dfrac{-10}{2}\end{matrix}\right.$
   $⇒\left[\begin{matrix} x=3\\ x=-5\end{matrix}\right.$
  Vậy x∈{-5;3}

  Trả lời
 2. (x-3) x (2x+10)=0
  2x^2+10x-6x-30=0
  2x^2+4x-30=0
  x=3 hoặc x=-5
                                        chúc e học tốt
                                             #thuongmai
   

  Trả lời

Viết một bình luận