Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức cho dưới đây A.-24 + 4 = 21 B.54 +(-6) = 48 C.4.3 +(-5) = 6 D.-9 + 32 = 16

Toán Lớp 6: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức cho dưới đây
A.-24 + 4 = 21
B.54 +(-6) = 48
C.4.3 +(-5) = 6
D.-9 + 32 = 16

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   54+(-6)=48
  54-6=48 
  xin hay nhất nha

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức cho dưới đây
  A.-24 + 4 = 21
  B.54 +(-6) = 48
  C.4.3 +(-5) = 6
  D.-9 + 32 = 16
   B vì:
  A.-24 + 4 = -20
  B.54 +(-6) = 48
  C.4.3 +(-5) = 7
  D.-9 + 32 = 23
  Chúc bạn học tốt!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung