Toán Lớp 6: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức cho dưới đây A.-24 + 4 = 21 B.54 +(-6) = 48 C.4.3 +(-5) = 6 D.-9 + 32 = 16

By Kim Dung

Toán Lớp 6: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức cho dưới đây
A.-24 + 4 = 21
B.54 +(-6) = 48
C.4.3 +(-5) = 6
D.-9 + 32 = 16

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức cho dưới đây A.-24 + 4 = 21 B.54 +(-6) = 48 C.4.3 +(-5) = 6 D.-9 + 32 = 16”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức cho dưới đây
  A.-24 + 4 = 21
  B.54 +(-6) = 48
  C.4.3 +(-5) = 6
  D.-9 + 32 = 16
   B vì:
  A.-24 + 4 = -20
  B.54 +(-6) = 48
  C.4.3 +(-5) = 7
  D.-9 + 32 = 23
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận