Toán Lớp 6: Trong các số : 7,9,11,13 số nào là hợp số ?

Toán Lớp 6: Trong các số : 7,9,11,13 số nào là hợp số ?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Trong các số : 7,9,11,13 số nào là hợp số ?”

 1. $\text{Ư ( 7 ) = { 1; 7 }}$
  $\text{Ư ( 9 ) = { 1; 3; 9 }}$
  $\text{Ư ( 11 ) = { 1 ; 11 }}$
  $\text{Ư ( 13 ) = { 1; 13 }}$
  $\text{Chỉ có số 9 là hợp số vì có nhiều hơn 2 ước. 7; 11; 13 là số nguyên tố.}$
  $\text{⇒ Số 9 là hợp số.}$
  $\text{Lưu ý: Hợp số là số lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước.}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

  Trả lời

Viết một bình luận