Toán Lớp 6: trong các câu sau câu nào sai a hình vuông có 4 trục đối xứng b hình thoi các góc 90 độ có đúng 2 trục đối xứng c hình lục giác đều c

Toán Lớp 6: trong các câu sau câu nào sai
a hình vuông có 4 trục đối xứng
b hình thoi các góc 90 độ có đúng 2 trục đối xứng
c hình lục giác đều có đúng 3 trục đối xứng
d hcn với 2 kích thước khác nhau có đúng 2 trục đối xứng

0 bình luận về “Toán Lớp 6: trong các câu sau câu nào sai a hình vuông có 4 trục đối xứng b hình thoi các góc 90 độ có đúng 2 trục đối xứng c hình lục giác đều c”

 1. Giải đáp:
  trong các câu sau câu nào sai
  a hình vuông có 4 trục đối xứng
  b hình thoi các góc 90 độ có đúng 2 trục đối xứng
  c hình lục giác đều có đúng 3 trục đối xứng
  d hcn với 2 kích thước khác nhau có đúng 2 trục đối xứng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu c sai vì hình lục giác đều có 6 trục đối xứng

Viết một bình luận