Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: trong các câu sau câu nào sai a hình vuông có 4 trục đối xứng b hình thoi các góc 90 độ có đúng 2 trục đối xứng c hình lục giác đều c

Toán Lớp 6: trong các câu sau câu nào sai
a hình vuông có 4 trục đối xứng
b hình thoi các góc 90 độ có đúng 2 trục đối xứng
c hình lục giác đều có đúng 3 trục đối xứng
d hcn với 2 kích thước khác nhau có đúng 2 trục đối xứng

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  trong các câu sau câu nào sai
  a hình vuông có 4 trục đối xứng
  b hình thoi các góc 90 độ có đúng 2 trục đối xứng
  c hình lục giác đều có đúng 3 trục đối xứng
  d hcn với 2 kích thước khác nhau có đúng 2 trục đối xứng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu c sai vì hình lục giác đều có 6 trục đối xứng

 2. Giải đáp:C
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (C). Sai vì hình lục giác đều có 6 trục đối xứng gồm 3 đường thẳng đi qua hai đỉnh đối diện và 3 đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên