Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một đại lý nhập nước mắm về bán với số tiền 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, đại lý thu được 1 960 000 đồng. Đại lý đó lãi

Toán Lớp 5: Một đại lý nhập nước mắm về bán với số tiền 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, đại lý thu được 1 960 000 đồng. Đại lý đó lãi ……..% so với tiền nhập.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   22,5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tìm số tiền lãi, Lấy số tiền lãi chia cho số tiền nhập rồi nhân 100 là ra.
  Mong AD vote 5sao !!!

 2. @Thủy#Hoidap247
  Giải đáp: 22,5%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đại lý đó lãi số tiền là: 1 960 000 – 1 600 000 = 360 000 ( đồng 
  Đại lý đó lãi số phần trăm so với tiền nhập là: 360 000 : 1 600 000 = 0,225 = 22,5%.
                                                 Đáp số: 22,5%
  Chúc bạn học tốt !!! ^^
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )