Toán Lớp 5: Một đại lý nhập nước mắm về bán với số tiền 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, đại lý thu được 1 960 000 đồng. Đại lý đó lãi

Toán Lớp 5: Một đại lý nhập nước mắm về bán với số tiền 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, đại lý thu được 1 960 000 đồng. Đại lý đó lãi ……..% so với tiền nhập.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một đại lý nhập nước mắm về bán với số tiền 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, đại lý thu được 1 960 000 đồng. Đại lý đó lãi”

 1. @Thủy#Hoidap247
  Giải đáp: 22,5%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đại lý đó lãi số tiền là: 1 960 000 – 1 600 000 = 360 000 ( đồng 
  Đại lý đó lãi số phần trăm so với tiền nhập là: 360 000 : 1 600 000 = 0,225 = 22,5%.
                                                 Đáp số: 22,5%
  Chúc bạn học tốt !!! ^^
   

Viết một bình luận