Toán Lớp 6: Trên mảnh đất dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m và chiều rộng 12m, người ta định xây dựng một sân bóng hình chữ nhật và bớt ra 1 phầ

Toán Lớp 6: Trên mảnh đất dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m và chiều rộng 12m, người ta định xây dựng một sân bóng hình chữ nhật và bớt ra 1 phần đường đi rộng 1m như hình vẽ
⦁ Tính diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó.
⦁ Tính diện tích phần đường đi.
⦁ Người ta định dùng những viên
gạch chống trượt có dạng hình vuông với cạnh là
50cm để lát đường đi. Cần bao nhiêu viên gạch
như thế biết rằng diện tích cácmối nối và sự hao
hụt là không đáng kể
GIÚP MIK VỚI Ạ

TRẢ LỜI

 1. a. chiều dài sân bóng là 
  14−1×2=12m
  chiều rộng sân bóng là 
  12−2×1=10m
  Diện tích sân bóng là 
  10×12=120m2
  b. Diện tích mảnh đất là 
  14×12=168m2
  Diện tích phần đường đi là 
  168−120=48m2
  c. Số hàng gạch theo chiều dài là
  12:0,5=24 hàng
  Số hàng gạch theo chiều rộng sân là 
  10:0,5=20 hàng
  Số viên gạch cần tới là
   

  Trả lời

Viết một bình luận