Toán Lớp 6: Trên mảnh đất dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m và chiều rộng 12m, người ta định xây dựng một sân bóng hình chữ nhật và bớt ra 1 phầ

By Huyền Thanh

Toán Lớp 6: Trên mảnh đất dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m và chiều rộng 12m, người ta định xây dựng một sân bóng hình chữ nhật và bớt ra 1 phần đường đi rộng 1m như hình vẽ
⦁ Tính diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó.
⦁ Tính diện tích phần đường đi.
⦁ Người ta định dùng những viên
gạch chống trượt có dạng hình vuông với cạnh là
50cm để lát đường đi. Cần bao nhiêu viên gạch
như thế biết rằng diện tích cácmối nối và sự hao
hụt là không đáng kể
GIÚP MIK VỚI Ạ
Viết một bình luận