Toán Lớp 9: Đường thẳng y=ax+a-1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 thì hệ số góc của đường thẳng bằng

Toán Lớp 9: Đường thẳng y=ax+a-1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 thì hệ số góc của đường thẳng bằng

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hệ số góc của đường thẳng y=ax+a-1 là a 
     Vì đường thẳng y=ax+a-1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2
          ⇒x=-2 và y=0
   Thay x=-2 và y=0 vào y=ax+a-1. Ta có:
                     0=-2a+a-1
                 ⇔-a=1
                 ⇔ a=-1
  Vậy hệ số góc của đường thẳng bằng -1

  Trả lời

Viết một bình luận