Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tính số học sinh của trường THCS gia sinh, biết rằng số học sinh trường THCS gia sinh khi hoạt động thể dục giữa giờ xếp hàng 12,hàng 1

Toán Lớp 6: Tính số học sinh của trường THCS gia sinh, biết rằng số học sinh trường THCS gia sinh khi hoạt động thể dục giữa giờ xếp hàng 12,hàng 15,hàng 20 đều vừa đủ hàng và số học sinh trong khoảng từ 400đến 450

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  420 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh của trường THCS Gia Sinh là x (x ∈ N*)
  Khi hoạt động thể dục giữa giờ xếp hàng 12, hàng 15, hàng 20 đều vừa đủ hàng và số học sinh trong khoảng từ 400 đến 450 ⇒ x ∈ BC(12; 15; 20) và 400 < x < 450
  12 = 2².3
  15 = 3.5
  20 = 2².5
  BCNN(12; 15; 20) = 2².3.5 = 70
  BC(12; 15; 20) = {0; 70; 140; 210; 280; 350; 420; 490; … }
  Mà 400 < x < 450 ⇒ x = 420
  Vậy trường THCS Gia Sinh có 420 học sinh

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Gọi số học sinh trong trường là : X
                          X là BC(12; 15; 20)
                           12=2 mũ 2. 3
                            15= 3.5
                            20= 2 mũ 2. 5
                        Ta có 12: X, 15: X, 20:X nên ta có BCNN(12; 15;20)=2 mũ 2.3.5=60
                        suy ra BC(12; 15; 20)= B(60) ={0, 60, 120 ,180, 240,300, 360, 420……}
                          Vì 400 _<420_<450 nên số hs 420
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh