Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí: 15.(-236) + 15 . 235 (đặt thừa số chung là 28)

By Thanh Hường

Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí: 15.(-236) + 15 . 235 (đặt thừa số chung là 28)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí: 15.(-236) + 15 . 235 (đặt thừa số chung là 28)”

Viết một bình luận