Toán Lớp 8: Tính nhẩm 49×5^2-70×5+25 Mình ko bt làm:<

By Kim Xuân

Toán Lớp 8: Tính nhẩm 49×5^2-70×5+25
Mình ko bt làm:<

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tính nhẩm 49×5^2-70×5+25 Mình ko bt làm:<”

Viết một bình luận