Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cách xác định đường trung tuyến nằm trong tam giác kiểu gì ạ Giúp em với Xong em vote 5 sao và ctlhn ạ Em cảm ơn nhiều ạ Giúp em với

Toán Lớp 7: Cách xác định đường trung tuyến nằm trong tam giác kiểu gì ạ
Giúp em với
Xong em vote 5 sao và ctlhn ạ
Em cảm ơn nhiều ạ
Giúp em với

Comments ( 2 )

  1. trong tam giác thì đường trung tuyến là đường từ đỉnh kéo đến trung điểm của cạnh đối diện với đỉnh ấy

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )