Toán Lớp 6: Tính giá trị biểu thức sau : 12: {390 :[500-(125+35.7)] *lưu ý : dấu . là dấu nhân , chú ý cách thực hiện phép tính có trong ngoặc

Toán Lớp 6: Tính giá trị biểu thức sau :
12: {390 :[500-(125+35.7)]
*lưu ý : dấu . là dấu nhân , chú ý cách thực hiện phép tính có trong ngoặc

TRẢ LỜI

Viết một bình luận