Toán Lớp 6: Số khách du lịch quốc tế đến nước ta trong quý 1 và quý 2 của năm 2019 là 6526.300 và 3514.500 người. Để hoàn thành kế hoạch cả năm đón

Toán Lớp 6: Số khách du lịch quốc tế đến nước ta trong quý 1 và quý 2 của năm 2019 là 6526.300 và 3514.500 người. Để hoàn thành kế hoạch cả năm đón 22 triệu đồng thì 2 quý cuối năm đó ngành du lịch đón thêm bao nhiêu người nữa

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số khách du lịch quốc tế đến nước ta trong quý 1 và quý 2 của năm 2019 là :
            6526.300+3514.500=10.040.800(người)
  2 quý cuối năm đó ngành du lịch đón thêm số khách là :
                22.000.000-10.040.800=11.959.200(người)
                           ĐS:……
                  

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Sửa 22 triệu đồng thành 22 triệu khách nha bạn. Nếu không sửa thì đề sẽ không làm được vì không liên quan.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 22 triệu = 22 000 000
  Hai quý cuối năm phải đón thêm số khách là:
  22000000 – 6526300 – 3514500 = 11959200 (khách)
  Đáp số: 11959200 khách du lịch.

  Trả lời

Viết một bình luận