Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 5 cm tính cạnh của hình thoi biết chu vi hình thoi là 160 cm

Toán Lớp 6: tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 5 cm
tính cạnh của hình thoi biết chu vi hình thoi là 160 cm

Comments ( 2 )

 1. Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là :
  5 x 4 = 20 ( cm )
  Cạnh của hình thoi là :
  160 : 4 = 40 ( cm )
  Đáp số : 20cm ; 40cm
                      

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Chu vi hình vuông là: 5*4=20 cm 
  – Chu vi hình thoi là: 4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )