Toán Lớp 6: Tính bằng cách thuận tiện : 2000 : 25 4950 : 5 4 . 7 . 16 . 25 13 . 8 . 250

Toán Lớp 6: Tính bằng cách thuận tiện :
2000 : 25
4950 : 5
4 . 7 . 16 . 25
13 . 8 . 250

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính bằng cách thuận tiện : 2000 : 25 4950 : 5 4 . 7 . 16 . 25 13 . 8 . 250”

Viết một bình luận