Toán Lớp 6: Tính: (1+2+3+…+2021) . (8^4 – 4^6)

By Bích Hải

Toán Lớp 6: Tính:
(1+2+3+…+2021) . (8^4 – 4^6)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính: (1+2+3+…+2021) . (8^4 – 4^6)”

Viết một bình luận