Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: cho một cấp số cộng un có u5=-15 và u20=60. tìm u1 và d của CSC

Toán Lớp 11: cho một cấp số cộng un có u5=-15 và u20=60. tìm u1 và d của CSC

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: $u_{1}$ $\text{= -35 ; d = 5}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\left \{ {{u_5 = u_1 + 4d} \atop {a_{20} = u_1 + 19d}} \right.$ $\Leftrightarrow$ $\left \{ {{u_1 + 4d = -15} \atop {u_1 + 19d = 60}} \right.$ $\Leftrightarrow$ $\left \{ {{d = 5} \atop {u_1 = -35}} \right.$ 
  #no_copy
  CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA!
   

 2. Giải đáp: $CSC$ có số hạng đầu tiên là $-35$ và công sai là $5$.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\begin{cases} u_5=-15\\u_{20}=60 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} u_1+4d=-15\\u_1+19d=60 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} u_1=-35\\d=5 \end{cases}$
  Vậy $CSC$ có số hạng đầu tiên là $-35$ và công sai là $5$.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )