Toán Lớp 6: Tìm sô tự nhiên x,y sao cho x.y=4

Toán Lớp 6: Tìm sô tự nhiên x,y sao cho x.y=4

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm sô tự nhiên x,y sao cho x.y=4”

Viết một bình luận