Toán Lớp 5: Câu 3. 15/60 được viết dưới dạng số thập phân là:

Toán Lớp 5: Câu 3. 15/60 được viết dưới dạng số thập phân là:

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 3. 15/60 được viết dưới dạng số thập phân là:”

Viết một bình luận