Toán Lớp 8: ( x+2 )( x-3 ) + ( 3x -2 )( x-3 ) ( 2a-b ) + m( 4a-2b ) – ( 2a^2b – ab62 ) phân tích đa thức thành nhân tử

Toán Lớp 8: ( x+2 )( x-3 ) + ( 3x -2 )( x-3 )
( 2a-b ) + m( 4a-2b ) – ( 2a^2b – ab62 )
phân tích đa thức thành nhân tử

0 bình luận về “Toán Lớp 8: ( x+2 )( x-3 ) + ( 3x -2 )( x-3 ) ( 2a-b ) + m( 4a-2b ) – ( 2a^2b – ab62 ) phân tích đa thức thành nhân tử”

Viết một bình luận