Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x: (2x-4).(3-x)=0 Nhớ giải chi tiết nha!

By Thu Ánh

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x:
(2x-4).(3-x)=0
Nhớ giải chi tiết nha!
Viết một bình luận