Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là A. 0,712 B. 0,713 C. 0,710 D. 0,700

Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là A. 0,712 B. 0,713 C. 0,710 D. 0,700

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là:
  A. 0,712
  B. 0,713
  C. 0,710
  D. 0,700
  Giải thích: 
  0,7125 = 0,712  
  0,7125 = 0,713
  ~ Có 2 đáp án đó nhé. Bạn có thể chọn 1 trong 2 nhưng theo mìn thì chọn B hơn a. Tại vì B kiểu dùng nhiều hơn A. ~
  #AkiSha2007
   

  Trả lời

Viết một bình luận