Toán Lớp 7: : Cho tam giác ABC có góc A bằng 900. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC lấy điểm D không cùng nửa mặt

By Uyên Trâm

Toán Lớp 7: : Cho tam giác ABC có góc A bằng 900. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD
a) Chứng minh AHB = DBH
b) Hai đường thẳng AB và DH có song song không? Vì sao
c) Tính góc ACB biết góc BAH = 350
Viết một bình luận