Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên n để 5n chia hết cho -2 Nhanh đc hog mn :(((((

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên n để 5n chia hết cho -2
Nhanh đc hog mn :(((((

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp: N= 0,2,4,6,8
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     vì 50,52,54,56,58 đều chia hết cho -2

  2. n =0,2,4,6,8
    vote nha câu này khá dễ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )