Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: người ta dùng 500 viên gạch cạnh 60 cm lát vừ đủ cái sân hình chữ nhật. Tính diện tích cái sân hình chữ nhật ra mét vuông

Toán Lớp 5: người ta dùng 500 viên gạch cạnh 60 cm lát vừ đủ cái sân hình chữ nhật. Tính diện tích cái sân hình chữ nhật ra mét vuông

Comments ( 2 )

 1. Diện tích một viên gạch là:
      60 xx 60 = 3600 (cm^2)
  Diện tích sân hình chữ nhật đó là:
      3600 xx 500 = 1800000 (cm^2)
  Đổi 1800000 cm^2 = 180 m^2
                             Đáp số: 180 m^2.
   

 2. Giải đáp:đổi 60cm = 6 m 
  Diện tich cái sân hình chữ nhật là 
  (6+6)*2 =24 m vuông 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn