Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x, biết: x. 16 –12= 52

By Diệu Hằng

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x, biết: x. 16 –12= 52

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x, biết: x. 16 –12= 52”

Viết một bình luận