Toán Lớp 11: Tìm các nghiệm của pt sin(2x – 40 độ) = √3/2 với -180độ ≤ x ≤ 180 độ

By Thanh Hùng

Toán Lớp 11: Tìm các nghiệm của pt sin(2x – 40 độ) = √3/2 với -180độ ≤ x ≤ 180 độ

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Tìm các nghiệm của pt sin(2x – 40 độ) = √3/2 với -180độ ≤ x ≤ 180 độ”

Viết một bình luận